Miesiąc: Luty 1997

Chodziło o jedno słowo

Wojciech Błasiak Chodziło o jedno słowo   2 kadencja Sejmu, Zgromadzenie Narodowe (25.02.1997), 1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego o projekcie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – drugie czytanie.   Poseł Wojciech Błasiak: Panie Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego! Wysokie Zgromadzenie!…