Miesiąc: Czerwiec 2006

Proinnowacyjne polityki miejskie w warunkach realizacji Strategii Lizbońskiej Unii Europejskiej

Wojciech Błasiak   Proinnowacyjne polityki miejskie w warunkach realizacji Strategii Lizbońskiej Unii Europejskiej               Teza dowodzona w niniejszym artykule sprowadza się do twierdzenia, że warunkiem realizacji w polskich warunkach Strategii Lizbońskiej, której terytorialnym przełożeniem jest Regionalna Strategia Innowacji Województwa…

Miejskie strategie rozwoju w warunkach usieciowienia globalnych procesów gospodarczych

Wojciech Błasiak Miejskie strategie rozwoju w warunkach usieciowienia globalnych procesów gospodarczych             Główna teza udowadniana w niniejszym tekście to twierdzenie, iż coraz silniejsze struktury sieciowe globalnych procesów gospodarczych, wymuszają pod groźbą marginalizacji, a co najmniej stagnacji gospodarczej i cywilizacyjnej miast,…