Miesiąc: Sierpień 2012

Łajdactwo Rafała A. Ziemkiewicza

Wojciech Błasiak Łajdactwo Rafała A. Ziemkiewicza W dzisiejszej „Rzeczpospolitej” (6.08.2012) ukazał się na jej stronie redakcyjnej krótki tekst Rafała A. Ziemkiewicza pt. „Lepper zwycięzca”, na okoliczność wmurowania w Warszawie upamiętniającej go tablicy pamiątkowej w pierwszą rocznicę jego tragicznej śmierci –…