Miesiąc: Maj 2013

Przesłanka Ascha

Wojciech Błasiak Przesłanka Ascha   W wyborach do Sejmu, które decydują o tym, kto panuje nad polskim państwem, Polacy głosują na medialne wizerunki partii politycznych i medialne wizerunki ich liderów. Nie wybierają bowiem w małych jednomandatowych okręgach wyborczych, tak  jak…

Partyjna ordynacja wyborcza do Sejmu jako ustrojowa bariera cywilizacyjnego rozwoju Polski u progu XXI wieku

Wojciech Błasiak   Partyjna ordynacja wyborcza do Sejmu jako ustrojowa bariera cywilizacyjnego rozwoju Polski u progu XXI wieku               Ukształtowane po 1989 roku polskie państwo ma strukturalne cechy uniemożliwiające skuteczne i kreatywne rządzenie, zarządzanie i administrowanie publiczne, dzięki swej…

Prawo Forsytha

Wojciech Błasiak Prawo Forsytha             Jak stwierdził ponad sto lat temu brytyjski filozof i polityk lord John Acton, „Każda władza korumpuje, a władza absolutna korumpuje absolutnie.” Obserwując współczesne nasilenie zjawisk korupcji w aparatach polskiego państwa, powraca wszak pytanie o to,…

Od strefy euro do europejskiej hegemonii politycznej Niemiec

Wojciech Błasiak Od strefy euro do europejskiej hegemonii politycznej Niemiec             Światowy kryzys finansowy i globalna depresja gospodarcza odsłoniła skutki utraty suwerenności pieniężnej przez południowoeuropejskie kraje strefy walutowej euro.  Brak suwerenności walutowej w postaci rezygnacji z narodowej waluty doprowadził do…