Miesiąc: Wrzesień 2013

Niepodległość wewnętrzna

Wojciech Błasiak Niepodległość wewnętrzna Współczesne niepodległe narody, podobnie jak suwerenne państwa,  są tworem kapitalistycznego systemu światowego. To kapitalizm stworzył suwerenność państw. Suwerenność państwa oznaczy, iż jedynie władze państwa stanowią i egzekwuje prawo  na własnym terytorium. Ta suwerenność jest zarówno zewnętrzna…