Kategoria: Artykuły naukowe

Copyright by Wojciech Błasiak

Unia Międzymorza jako środkowoeuropejska struktura geopolityczna i geoekonomiczna

Wojciech Błasiak Unia Międzymorza jako środkowoeuropejska struktura geopolityczna i geoekonomiczna             Utworzenie geopolitycznego i geoekonomicznego obszaru współpracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Kaukazu Południowego Międzymorza i jego międzynarodowa instytucjonalizacja w formule Unii Międzymorza[1], jest odpowiedzią na geopolityczne i geoekonomiczne wyzwania, przed…

Ideologiczne tworzenie rzeczywistości społecznej

Wojciech Błasiak IDEOLOGICZNE TWORZENIE RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNEJ             Zawartość informacyjna zakodowana w systemie znaków, w jakiej wyrażane są wszelkie postacie i stany ludzkiej świadomości, podlega ogólnym regułom kodowania społecznego jako każda informacja społeczna.[1] Podstawowym zaś kodem, jaki w trakcie analizy trzeba…

Ukraińska lekcja rosyjskiego

Wojciech Błasiak Ukraińska lekcja rosyjskiego             Rosyjska agresja militarno-polityczna na ukraińskim Krymie nie jest dowodem nieobliczalności prezydenta Władimira Putina czy rosyjskich elit władzy. Jest dowodem na przewidywalność tych elit. Jest  dowodem na strukturalne uwarunkowania imperialności rosyjskiego państwa. Jest dowodem, iż…

Rzecz o zoligarchizowanym państwie i ułomnej demokracji

Wojciech Błasiak Rzecz o zoligarchizowanym państwie i ułomnej demokracji (W polemice z Aleksandrem Smolarem)             W wywiadzie jaki Aleksander Smolar udzielił  „Rzeczpospolitej”,[1] zawarty jest swoisty rdzeń myślenia apologetów III RP, a zarazem klucz do zrozumienia tkwiącej w tym myśleniu ideologii.…

Przyszłość Unii Europejskiej

Wojciech Błasiak Przyszłość Unii Europejskiej             Przyszłość Unii Europejskiej zasadniczo określiły trzy wydarzenia. Pierwszym było utworzenie wspólnej strefy walutowej euro. Drugim był wybuch światowego kryzysu finansowego, który rozpoczął II Wielką Depresję Gospodarczą. Trzecim zaś oligarchizacja struktur politycznych samej Unii i…

Partyjna ordynacja wyborcza do Sejmu jako ustrojowa bariera cywilizacyjnego rozwoju Polski u progu XXI wieku

Wojciech Błasiak   Partyjna ordynacja wyborcza do Sejmu jako ustrojowa bariera cywilizacyjnego rozwoju Polski u progu XXI wieku               Ukształtowane po 1989 roku polskie państwo ma strukturalne cechy uniemożliwiające skuteczne i kreatywne rządzenie, zarządzanie i administrowanie publiczne, dzięki swej…