Książki

Książka „Siedem dni ze Stanem Tymińskim”

  1. Promocja internetowa
  2. Szokowa transformacja Polski
  3. Zdarzyło się w 1990 roku w Polsce

Książka: W. Błasiak „Pomiędzy centrum a peryferiami”

  1. Promocja książki
  2. Rozbiory Polski jako geopolityczne konsekwencje peryferyjności
  3. Czy to koniec świata jaki znamy?
  4. Powstanie nowoczesnego narodu polskiego i narodów Europy Środkowo-Wschodniej

Książka W. Błasiak, T. Nawrocki, M. St. Szczepański (red. nauk), Górny Śląsk 2005. Scenariusz restrukturyzacji. Upper Silesia 2005. The Restructucring Scenario, Wyd. Towarzystwo Zachęty Kultury, Katowice 1994, s. 116.

Książka W. Błasiak, B. Doboszyński, D. Drynda, D. Ekiert-Grabowska, F. Kłosowski, W. Łaszczuk, M. St. Szczepański (kier. nauk.), Raport o stanie oświaty województwa katowickiego, Wyd. Kuratorium Oświaty Katowice, Katowice 1993, s. 276.

Książka M. Błaszczak-Wacławik, W. Błasiak, T. Nawrocki, Górny Śląsk. Szczególny przypadek kulturowy, Uniwersytet Warszawski Instytut Gospodarki Przestrzennej, Warszawa 1990, s. 206.

Książka W. Błasiak, M. St. Szczepański, J. Wódz, Szczyrk – miasto w sytuacji inwazji turystycznej. Socjologiczne studium układu lokalnego, ŚliN, Katowice 1990, s. 206.

Książka W. Błasiak, Treści społeczne w polskich planach przestrzennych, Studium współczesnej ideologii urbanistycznej, Wyd. UŚ, 1989, s. 106.