O autorze

autor_foto

Wojciech Błasiak (ur. 1952), ekonomista, socjolog i politolog. Niezależny naukowiec i publicysta. Ukończył Wydział Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Dr n. społecznych. Nauczyciel akademicki, polityk i publicysta.

Obecny główny obszar zainteresowań naukowych to światowy system kapitalistyczny i jego Drugi Wielki Kryzys po 2007 roku oraz długotrwałe tego konsekwencje społeczne, ekonomiczne i polityczne dla świata, Europy i Polski. Prowadzi studia badawcze nad nowoczesną teorią pieniądza i narodowymi systemami finansowymi.

Jest zwolennikiem Wallersteinowskiej metodologii uprawiania jednolitej nauki społecznej. Zdecydowany przeciwnik neoliberalizmu we współczesnej ekonomii, który uważa za ideologię.

Od ponad 20-tu lat jest jednym z liderów Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. W latach 1993-1997 był posłem II Kadencji Sejmu z listy Konfederacji Polski Niepodległej. Od 2006 roku współpracuje z portalem prawica.net. W 2014 roku został odznaczony Medalem Patriota przyznanym przez Kapitułę Stana Tymińskiego.

Kontakt – siedemdni97@gmail.com