O „złotym rogu” jednomandatowych okręgów wyborczych czyli Jarosława Kaczyńskiego długa droga donikąd

Wojciech Błasiak O „złotym rogu” jednomandatowych okręgów wyborczych czyli Jarosława Kaczyńskiego długa droga donikąd               Przed nami długa droga – tak tygodnik „Nasza Polska” (22.11.2005) zatytułował przedruk sejmowego wystąpienia lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego z 10.11.2005 r. W tym kluczowym…

Państwo „miękkie” czy „twarde”? „Twarde” państwo Rzeczpospolitej jako przesłanka rozwoju Polski w warunkach integracji europejskiej i światowej globalizacji

Wojciech Błasiak   Państwo „miękkie” czy „twarde”? „Twarde” państwo Rzeczpospolitej jako przesłanka rozwoju Polski w warunkach integracji europejskiej i światowej globalizacji   Teza, jaką pragnę udowodnić w niniejszym artykule brzmi: w wyniku procesów transformacji Polski po roku 1989 ukształtowane zostało…

Możliwości lokalnej polityki gospodarczej w zakresie rozwoju przemysłowego

Wojciech Błasiak Możliwości lokalnej polityki gospodarczej w zakresie rozwoju przemysłowego   Ponad cztery lata temu na I Seminarium Gospodarczym „Zagłębiowskie wyzwania” zorganizowanym z inicjatywy redakcji „Pulsu Zagłębia”, jej uczestnicy definiowali sytuację gospodarczą i cywilizacyjną Zagłębia Dąbrowskiego jako przedkatastrofalną lub postkatastrofalną.…

Społeczne, polityczne i gospodarcze warunki likwidacji struktur rozwoju niedorozwoju Zagłębia Dąbrowskiego

Wojciech Błasiak Społeczne, polityczne i gospodarcze warunki likwidacji struktur rozwoju niedorozwoju Zagłębia Dąbrowskiego Motto: „Świat jest współmierny z pracą” Stanisław Brzozowski   Zagłębie Dąbrowskie, jako wyodrębniona funkcjonalnie i historycznie część województwa śląskiego,  jest uwikłane w struktury niedorozwoju społecznego i gospodarczego.…

Strategia zwrotu gospodarczego Polski

Wojciech Błasiak Strategia zwrotu gospodarczego Polski   Realizowana w Polsce od 1988 roku, pod nadzorem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, neoliberalna strategia transformacji gospodarczej miała dwie strony skutków ekonomicznych. Z jednej strony zlikwidowała charakteryzujące realny socjalizm restrykcje i ograniczenia polityczno-administracyjne działalności gospodarczej,…

Chodziło o jedno słowo

Wojciech Błasiak Chodziło o jedno słowo   2 kadencja Sejmu, Zgromadzenie Narodowe (25.02.1997), 1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego o projekcie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – drugie czytanie.   Poseł Wojciech Błasiak: Panie Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego! Wysokie Zgromadzenie!…